บริษัท ไทยพริ้น อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทร 02-149-4518, 081-770-7544, 089-921-4047
  • th

สิ่งพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน


สิ่งพิมพ์ระบบซิลค์สกรีน

พิมพ์ซิลค์สกรีนสติกเกอร์สูญญากาศ

งานซิลค์สกรีนเหมาะกับงานทำสติกเกอร์และอื่นๆ จำนวนน้อยหรือมากตามความเหมาะสม ความสามารถของงานซิลค์สกรีนที่ไม่เหมือนใคร

สอบถาม
พิมพ์ซิลค์สกรีนสติกเกอร์ฮาโรแกรม

แม่พิมพ์ซิลค์สกรีนได้มีการพัฒนาเพื่อลดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับหมึกพิมพ์สกรีนที่มีแนวโน้มของการเป็นหมึกพิมพ์ WATERBASE ที่ NON TOXIC

สอบถาม
เครื่องพิมพ์ซิลค์สกรีน

โรงพิมพ์ซิลค์สกรีน ระบบพิมพ์ซิลค์สกรีน งานสิ่งพิมพ์ซิลค์สกรีน ลักษณะของงานพิมพ์ซิลค์สกรีนเหมาะกับงานไม่ไล่โทนสี (สีตาย)

สอบถาม
พิมพ์ซิลค์สกรีนแผ่น PC

ข้อดีของระบบซิลค์สกรีน คือ การลงสีจะหนักกว่าทุกระบบประมาณเกือบ 10 เท่า ซึ่งจะทำให้ความคงทน สวยสดงดงามอยู่ทนแดนทนฝน

สอบถาม
พิมพ์ซิลค์สกรีนสติกเกอร์ Reflective

วัสดุอุปกรณ์และกระบวนการพิมพ์สกรีนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาช้านานโดยเฉพาะในระยะ 30-40 ปี ที่ผ่านมา

สอบถาม
พิมพ์ซิลค์สกรีนตัวขูดรางวัล

วัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ซิลค์สกรีนและกระบวนการพิมพ์ซิลค์สกรีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น แม่พิมพ์ซิลค์สกรีนที่พัฒนาจากกรอบไม้ ไปสู่กรอบโลหะ

สอบถาม
พิมพ์ซิลค์สกรีนนามบัตร PVC

หมึกพิมพ์สกรีนที่มีแนวโน้มของการเป็นหมึกพิมพ์ WATERBASE ที่ NON TOXIC หรือหมึกพิมพ์ UV เพื่อการลดมลพิษเช่นเดียวกัน

สอบถาม
พิมพ์ซิลค์สกรีนนามบัตรกระดาษ

หมึกพิมพ์ซิลค์สกรีนมีการออกแบบให้มีความพิเศษพิสดาร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มต่างๆ

สอบถาม
พิมพ์ซิลค์สกรีนสติกเกอร์พีวีซี

NEO FUNCTIONAL FILM ที่มีหลายประเภทและคุณสมบัติ และบางประเภทสามารถประยุกต์ใช้กับ DISPLAY PANEL ด้วยการพิมพ์ซิลค์สกรีน

สอบถาม
พิมพ์ซิลค์สกรีนสติกเกอร์กระดาษ

สามารถพิมพ์สกรีนลงบนวัสดุที่ไม่ใช่แผ่นได้ เช่น พิมพ์สกรีนกล่องเหล็ก พิมพ์สกรีนแฟลชไดร์ พิมพ์วัสดุที่นูนที่ไม่สามารถเข้าเครื่องพิมพ์ชนิดอื่นๆ ได้

สอบถาม
สติกเกอร์พีวีซีใสพิมพ์ซิลค์สกรีน

สวยสดงดงามอยู่ทนแดนทนฝน ได้นานกว่าระบบอื่นๆ ซึ่งงานซิลค์สกรีนมีอายุการใช้งาน ประมาน 1 ปี-2 ปี ซึ่งจะอยู่ได้นานกว่าระบบอื่นประมาน 1 ปี

สอบถาม
สติกเกอร์ฮาโรแกรมซิลค์สกรีน

ความสามารถของงานซิลค์สกรีนที่ไม่เหมือนใคร คือ สามารถพิมพ์สกรีน ลงบนวัสดุที่ไม่ใช่แผ่นได้เช่น พิมพ์สกรีนกล่องเหล็ก พิมพ์สกรีนแฟลชไดร์

สอบถาม
สติกเกอร์สูญญากาศพิมพ์ออฟเซ็ทยูวี

พิมพ์วัสดุที่นูนที่ไม่สามารถเข้าเครื่องพิมพ์ชนิดอื่นๆ ได้ แต่ไม่สามารถพิมพ์สกรีนบนจุดที่โค้งมาก หรือ บุ๋ม หรือนูนไม่สม่ำเสมอได้

สอบถาม
สติกเกอร์พีวีซีพิมพ์ออฟเซ็ทยูวี

การลงสีจะหนักกว่าทุึกระบบประมาณเกือบ 10 เท่า ซึ่งจะทำให้ความคงทน สวยสดงดงามอยู่ทนแดนทนฝน ได้นานกว่าระบบอื่นๆ

สอบถาม
พิมพ์ซิลค์สกรีนแผ่นพีซี

ข้อดีของระบบซิลค์สกรีน คือ การลงสีจะหนักกว่าทุกระบบประมาณเกือบ 10 เท่า ซึ่งจะทำให้ความคงทน สวยสดงดงามอยู่ทนแดนทนฝน

สอบถาม